Wniosek o pożyczkę

1. Wyrażam zgodę na udostępnienie podanych przeze mnie danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu, adresu e-mail, NIP, numer księgi wieczystej do partnerów Pożyczka Hipoteczna oraz na kontakt telefoniczny w celu przedstawienia oferty pożyczki.

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Pożyczka Hipoteczna przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) i w tym celu udostępniam podane przeze mnie we Wniosku dane tj.: adres e-mail oraz numer telefonu. Oświadczam, że podaje dane dobrowolnie i są one poprawne. Jako administrator danych informuje, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.

Skontaktuj się z nami

Wszystkie pola formularza są wymagane i obowiązkowe