Pożyczka hipoteczna pod zastaw nieruchomości. Kredyty bankowe ze złym bik dla zadłużonych.

Pożyczki dla firm. Dofinansowanie, restrukturyzacja. Nawet od pierwszego dnia działalności!

Pożyczka pod hipotekę alternatywą dla kredytów bankowych


Czy pożyczka hipoteczna pod zastaw to dobre rozwiązanie dla osób szukających pożyczki?

Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć, wyjaśniając wszelkie „za i przeciw”, które pojawiają się podczas analizy ofert kredytowych przez klientów poszukujących finansowania z innego źródła niż bankowe. Informacje poniższe można potraktować również jako propozycja, którą możemy przedstawić w ramach naszej oferty pożyczek w systemie prywatnego finansowania. Zacznijmy od tego, dla kogo przeznaczone są pożyczki tego typu, które wymagają zabezpieczenia w formie nieruchomości?


# KTO OTRZYMA POŻYCZKĘ POD ZASTAW?

Pożyczkę może otrzymać każda osoba, która ma prawo własności do nieruchomości a ta z kolei, będzie zabezpieczeniem pożyczki hipotecznej. Sama nieruchomość nie jest oczywiście jedynym wymogiem, jakie należy spełnić, aby ubiegać się o pożyczkę prywatną. Kolejnym ważnym elementem, jakie musi spełniać przyszły pożyczkobiorca to status osoby niebędącej konsumentem, czyli musi ona prowadzić działalność gospodarczą jednoosobową lub jakąkolwiek inną formę działalności np. Sp. z o.o.

Również nie jesteśmy zadowoleni z tego „pomysłu”, który niestety narzucają ustawy o kredytach, ale jest to warunek konieczny, jaki należy spełnić, począwszy od dnia 22 lipca 2017 r. Zgodnie z tą informacją każda firma udzielająca pożyczek a niebędąca bankiem lub SKOK musi respektować ten wymóg.

Tak naprawdę to jedyne ograniczenie, które staje się dla naszych klientów problemem w płynnym pozyskaniu pożyczki. W naszej ofercie mamy propozycję również dla osób, które chcą założyć swoją firmę. Dzięki uruchomieniu pożyczki mogą przeznaczyć odpowiednie środki finansowe związane z jej płynnym prowadzaniem. Taka propozycja znana powszechnie jako pożyczka czy kredyt na start to solidne rozwiązanie, które pozwala na optymistyczne spojrzenie w przyszłość. Przejdźmy teraz do zagadnień związanych procedurą przyznania pożyczki.


# JAK WYGLĄDA PROCEDURA URUCHOMIENIA POŻYCZKI?

Uzyskanie pożyczki pod zastaw nieruchomości w przypadku naszych klientów wiąże się ze złożeniem wniosku o pożyczkę w naszym systemie. Informacje muszą zawierać szczegółowe dane dotyczące zabezpieczenia, którego przedmiotem może być mieszkanie, dom mieszkalny lub działka rolna (opcja dla rolników). Dokładne informacje związane z danymi, jakie należy przedstawić we wniosku, znajdziecie w sekcji wniosek o pożyczkę.

Procedura ubiegania się o pożyczkę to również dokumentacja fotograficzna przedstawiająca zdjęcia wnętrza mieszkania lub domu oraz zdjęcie z zewnątrz obrazujące stan techniczny budynku. Podczas analizy wniosku zwracamy szczególnie uwagę na takie elementy jak elewacja, wykończenie, zastosowane materiały do budowy, położenie nieruchomości.

Elementem wymagającym poświęcenia sporej uwagi podczas procesowania przez nas każdego złożonego wniosku jest księga wieczysta oraz zapisy, które obrazują dokładnie stan prawny nieruchomości. Dlatego też ten element jest bardzo istotny i należy obowiązkowo podać prawidłowy numer podczas składania wniosku o pożyczkę.

Posiadając powyższe dane oraz dokumentację fotograficzną możemy, opierając się i posiłkując informacjami, które wpisane zostały do formularza przedstawić wstępną propozycję pożyczki. Otrzymana od nas propozycja bardzo często oznacza pełną akceptację złożonego wniosku oraz pozwala na wypłatę środków pieniężnych dla klienta.

Po prawidłowym uzupełnieniu wniosku o pożyczkę zostaniesz przekierowany na stronę z informacją o przyjęciu twojego wniosku do analizy. Na stronie możliwe będzie również pobranie wzoru umowy pożyczki, jaką możesz dokładnie przeanalizować a w późniejszym czasie, omówić ją z nami i zadać pytania, które nasuną Ci się podczas jej analizy.


# JAKĄ DOKUMENTACJĘ POTRZEBUJĘ, ABY OTRZYMAĆ POŻYCZKĘ?

W tej kwestii ograniczamy się wyłącznie do niezbędnego minimum, więc jeśli chodzi o tzw. papirologię, staramy się, aby dotyczyła ona jedynie samej nieruchomości. Oczywiście nie unikniemy innych dokumentów, które wymuszą wpisy oraz informacje zawarte w księdze wieczystej. Kwestia związana z wymaganymi dokumentami to sprawa bardzo indywidualna i prowadzimy w tym zakresie odrębne rozmowy z każdym klientem. Teraz kilka słów, gdzie łatwo widoczna jest różnica pomiędzy analizą naszych klientów w stosunku do ogólnie przyjętych zasad na rynku kredytowym.


# DLACZEGO NIE SPRAWDZAMY BIK I NIE WYMAGAMY ZAŚWIADCZEŃ O DOCHODACH?

Nasz klient i jego nieruchomość to podstawa zabezpieczenia. Każdy plan na obsługę pożyczki oraz pomysł na spłatę jest dla nas do zaakceptowania oczywiście, jeśli jest on logiczny i realnie możliwy do wykonania przez pożyczkobiorcę.

Przeszłość naszych klientów szczególnie ta kredytowa, poprzez którą bardzo często odchodzą z kwitkiem z banku, nie jest dla nas jak wcześniej pisaliśmy, wyznacznikiem podczas analizy wniosku.

Nie sprawdzamy baz dłużników, które uniemożliwiłyby uruchomienie pożyczki. Bik, big czy KRD są historią klienta, ale nie zawsze odzwierciedla ona realne i aktualne możliwości finansowe klienta. Stąd też nie chcemy tym zaprzątać sobie i naszym klientom głowy. Być może fakt, że nie poradziłeś sobie 5 lat temu ze spłatą kredytu, nie jest dla nas wymiernym i aktualnym stanem twojego podejścia do pożyczkodawcy. Liczy się tu i teraz, czyli skuteczny plan na realizację celów, jakie masz zamiar osiągnąć i to, czy jesteś w stanie sprostać powziętemu zadaniu.

Dochód to kolejna wyimaginowana konieczność przy analizie możliwości przyznania klientowi kredytu hipotecznego w banku. Tutaj również wychodzimy naprzeciw klientom i nie jesteśmy w tej kwestii wymagający. Oczywiście stan twoich finansów jest dość istotny, ale jeśli mamy brać pod uwagę aktualną sytuację, czyli brak środków pieniężnych (po to właśnie przyszedłeś do nas), to większość osób musiałaby otrzymać odmowę udzielenia pożyczki.

W tym miejscu jeszcze raz wróćmy do powyższych informacji. Twój plan, który aktualnie chcesz realizować dzięki uzyskanej pożyczce, odzwierciedla również twoje możliwości finansowe w przyszłości. Ta zasada jest dla nas głównym wyznacznikiem do oceny zdolności kredytowej każdego klienta w indywidualny sposób.


# NA JAKICH WARUNKACH MOŻESZ UZYSKAĆ POŻYCZKĘ HIPOTECZNĄ?

Jak każda pożyczka oraz jej wypłata wiąże się z kosztami, odsetkami oraz dodatkowymi opłatami. Koszty pożyczki pod zastaw w naszej firmie możemy podzielić na część kosztów stałych (odsetki, opłata notarialna, ubezpieczenie nieruchomości), jak i zmiennych, które są indywidualną ofertą przygotowaną dla każdego klienta odrębnie.

Pierwsza część kosztów to odsetki ustawowe. W przypadku pożyczki uzyskanej u nas nie przekraczają one wysokości 10% w skali roku, ale nie oznacza to, że zawsze są one na maksymalnych poziomie. Należy zwrócić tutaj uwagę, że wysokość maksymalnych kosztów odsetkowych określa ustawa anty-lichwiarska, którą oczywiście respektujemy, przedstawiając klientowi koszty pożyczki. Tutaj znajdziesz przykład naliczania maksymalnych odsetek ustawowych oraz ogólne informacje związane z ustawą.

Koszt, który również leży po stronie pożyczającego to opłaty notarialne za wykonane czynności przez notariusza takie jak taksa za umowę pożyczki, opłata sądowa za wpis do hipoteki oraz podatek VAT. Zdajemy sobie sprawę, że te koszty notarialne są wysokie i w zależności od kwoty udzielonej pożyczki mogą wynosić od 800 do 3000 zł, dlatego też uwzględniamy je w kosztach pożyczki, które klient w późniejszym czasie oddaje je wraz ze spłatą pożyczki.

Ubezpieczeniu pożyczki podlega wyłącznie nieruchomość, ale nie zawsze wymagamy tej opłaty, która wynosić może od 100 do 600 zł. Najczęściej padające pytanie od klientów, jakie słyszymy, to ile wynosi prowizja od pożyczki? W związku z tym, że ponosimy pewne koszty, na które składa się cały proces analizy dokumentacji, oceny rynku nieruchomości, przygotowania umów i formularzy, a także późniejszego procesu związanego z nadzorem nad umową i dbanie o relacje z klientem w naszej ofercie również znajdziemy koszty, które zaspokoją wykonane, niejednokrotnie czasowe i pracochłonne czynności.

Koszty, o których tutaj mowa nazywamy opłatą przygotowawczą za uruchomienie pożyczki. Jest to bardzo podobna część kosztów, która można znaleźć w umowach kredytowych z bakiem nazywaną prowizją za udzielenie pożyczki. Różnią się one jednak tym, że nasza opłata nie jest odliczana od kwoty pożyczki przyznanej klientowi, tylko doliczamy ją do kwoty pożyczki, co pozwoli na to, aby pożyczkobiorca otrzymał pożyczkę w kwocie, o jaką wnioskował. Wynika z tego, że nie pobieramy żadnych opłat przed ani po uruchomieniu pożyczki. Wysokość kosztów opłaty nie przekracza dopuszczalnych ustawą wysokości, co możesz znaleźć w tym artykule. Staramy się, aby opłata nie zaburzała planów klienta, na podstawie których trafił do nas, aby otrzymać pożyczkę. Jest ona starannie dopasowana do możliwości klienta oraz jego założeń, które nie powinny ograniczyć jego zdolności finansowej oraz efektywnego zamierzonego zysku z uzyskanej kwoty finansowania.


# OTRZYMAŁEM POŻYCZKĘ. JAK MOGĘ JĄ SPŁACIĆ I JAKIE MAM MOŻLIWOŚCI?

Jak każdy produkt finansowy kredyt, chwilówka czy pożyczka należy mieć na uwadze, że należy ją terminowo spłacić, aby uniknąć nieprzyjemności z tego tytułu. W tym momencie nie musimy chyba przypominać, że jest to nasz główny cel, jaki zakładamy sobie przy udzielaniu pożyczek. Chcielibyśmy, aby także taki cel był pierwszorzędny w zamyśle klienta. Rata pożyczki pod zastaw może być przystosowana do warunków finansowych, jakimi dysponuje klient lub jakie przewiduje podczas całego okresu trwania umowy pożyczki.

W naszej ofercie wyróżniamy dwie możliwości spłaty pożyczki.
Pierwsza z nich to rata odsetkowa naliczana od kwoty udzielonej pożyczki. Wracając do zagadnienia kosztów odsetek ustawowych, dość prosto można wyliczyć, że jest to kwota zawierająca się w 10% w skali roku, licząc od kwoty udzielonej pożyczki. Dla przykładu do pożyczki 100.000 PLN rata miesięczna odsetkowa będzie wynosiła 833.33 PLN. Druga możliwość, jaką możemy przygotować w umowie pożyczki to rata odsetkowo-kapitałowa, która daje możliwość spłaty zarówno odsetek z umowy, jak i dodatkowo części kapitałowej. W tej opcji to klient decyduje, jaką kwotę raty będzie w stanie płacić i część kapitałową ustala z nami indywidualnie.